கொடும்பாளூர் பயணம் -1

Kodumbalur

கொடும்பாளூர் – புதுக்கோட்டையிலிருந்து விராலிமலை வழியாக மணப்பாறை செல்லும் வழியில் அமைந்திருக்கும் சிறிய கிராமம். ஆனால் சங்க காலத்திலோ இதுவொரு முக்கியமான ஊர். சிலப்பதிகாரத்தில் இவ்வூர் பற்றிய குறிப்பு உண்டு, குறிப்பாக சோழநாட்டிலிருந்து கண்ணகி மதுரையை நோக்கி செல்லும்போது குறிப்பிடத்தக்க எல்லையோர ஊராக இருந்திருக்கிறது. ஊரில் நடுவில் இருப்பதுதான் மூவர் கோயில். தற்போது இருப்பது இரண்டு கோயில்கள் மட்டுமே!

கொடும்பாளூர் பயணம் – 2

Kodumbalur

மூன்று கொயில் இன்று எஞ்சியிருப்பது இரண்டு மட்டுமே. மூன்றாவது கோயில் இடிந்து போன அடிமட்டம் மட்டுமே காணக்கிடைக்கிறது. சோழர்களும், பாண்டியர்களும் ஆண்ட தமிழகத்தில் கொடும்பாளூர் சிற்றரசர்களின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது. பெரும்பாலும் அவர்கள் சோழர்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருந்து வந்திருககிறார்கள். ராஜ ராஜ சோழனின் தந்தையாரான இரண்டாம் பராந்தக சோழனின் ஆட்சிக்காலத்தில் அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்த கொடும்பாளூரை சேர்ந்த வேளிர் குல அரசனான பூதிவிக்கிரமகேசரி என்பவரால் மூவர் கோவில் கட்டப்பட்டது.